Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaiden tulee ilmoittaa huoneistoremonteista hallitukselle, joka myöntää tai evää remonttihakemuksen. Jäljempänä on eritelty tarkemmin, millaisista muutostöistä ilmoitus on tehtävä.

Muutostyöilmoituksen teko onnistuu helpoiten sähköisen ilmoituslomakkeen kautta. Ilmoituksen voi toimittaa myös vapaamuotoisesti paperilla tai sähköpostitse, kunhan siitä käyvät ilmi tarvittavat tiedot.

Hallitus ja isännöitsijä pyytävät tarvittaessa lisätietoja remontista.

Muutostöihin liittyviä ohjeita lyhyesti

Uusi Asunto-osakeyhtiölaki on muuttanut totuttuja käytäntöjä asunto-osakeyhtiössä tapahtuvien muutostöiden osalta. Asukkaalle on tullut uusia velvollisuuksia ilmoittaa yhtiölle tekemistään remonteista ja yhtiölle on tullut oikeus ja velvollisuus valvoa, että tehdyt remontit noudattavat hyvää rakennustapaa. Uudella lailla on tarkoitus turvata sekä asukkaan että yhtiön oikeudet.

Taloyhtiön lupa tarvitaan aina, kun kunnossapito- tai muutostyö voi vaikuttaa talon muihin huoneistoihin, asukkaisiin tai muuhun taloyhtiön vastuulla olevaan rakenteeseen. Tällaisia töitä ovat muun muassa:

  • työt, jotka saattavat vaikuttaa äänieristykseen, esim. parketin tai laminaatin asentaminen muovimaton tilalle
  • WC:n kylpyhuoneen tai saunan pinnoitteiden ja kalusteiden uusiminen, korjaaminen tai poistaminen, jos työ vaikuttaa vesieristykseen, vesi- tai sähköjohtoihin tai viemäröintiin
  • veden katkaisua edellyttävät työt, kuten putkien, viemäreiden tai vesikalusteiden vaihtaminen tai asentaminen
  • viemäri-, vesi-, sähkö-, lämmitys ja ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät asennus- tai muutostyöt
  • pesu- tai astianpesukoneen asentaminen, mikäli koneen sähköjohdolle, vesi- tai viemäriletkulle ei ole liitäntävalmiutta
  • kiinteiden sähköjohtojen asentaminen, vaihtaminen tai poistaminen
  • muutokset kantaviin rakenteisiin
  • kevyiden väliseinien purkaminen, siirtäminen tai poistaminen, mikäli niiden sisällä on kiinteitä vesi-, viemäri- tai sähköjohtoja
  • huoneiston ulko-oveen liittyvät työt, esimerkiksi ovisilmän tai turvalukon asentaminen

Yllämainituista toimenpiteistä tulee aina tehdä ilmoitus ennen remontin aloittamista yhtiölle. Muutosilmoitus on maksuton. Jos muutostyön hyväksyminen edellyttää selvitys- tai suunnittelutyötä, ilmoituksen tekijän kanssa sovitaan syntyvistä kustannuksista.

Ilmoitus osoitetaan yhtiön isännöitsijälle, ja se tulee tehdä isännöintitoimiston kotisivuilla olevalla lomakkeella tai muutoin kirjallisesti.

Ilmoituksen yhteydessä tulee esittää suunnitelma tehtävistä muutoksista.

Yhtiöllä on oikeus pyytää lisäselvityksiä suunnitelmista tai perustellusta syystä jopa hylätä esitetyt suunnitelmat.

Tehtävissä remonteissa tulee aina noudattaa hyvää rakennustapaa.

Työtä ei saa aloittaa ennen kuin taloyhtiö on myöntänyt aloitusluvan.

Tarkista jo etukäteen tarvitaanko työhön rakennuslupa.

Sovi isännöitsijän kanssa työn valvonnasta.

Voit keskustella hankkeesta isännöitsijän kanssa jo ennen suunnitelmien teettämistä.